τρισύλλαβος

-η, -ο / τρισύλλαβος, -ον, ΝΜΑ
αυτός που αποτελείται από τρεις συλλαβές (α. «τρισύλλαβη λέξη» β. «ἐπήκουσα τῆς ἐπῳδῆς, ἦν δὲ τρισύλλαβος», Λουκ.).
επίρρ...
τρισυλλάβως Α
με τρεις συλλαβές, σε τρεις συλλαβές.
[ΕΤΥΜΟΛ. < τρι-* + -σύλλαβος (< συλλαβή), πρβλ. πεντα-σύλλαβος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • τρισύλλαβος — trisyllabic masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τρισύλλαβος — η, ο αυτός που έχει τρεις συλλαβές, που αποτελείται από τρεις συλλαβές: Τρισύλλαβη λέξη …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • τρισυλλάβως — τρισύλλαβος trisyllabic adverbial τρισύλλαβος trisyllabic masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τρισύλλαβον — τρισύλλαβος trisyllabic masc/fem acc sg τρισύλλαβος trisyllabic neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αντανάπαιστος — Τρισύλλαβος μετρικός πόδας. Αντίθετα προς τον ανάπαιστο (υυ ) που είναι τετράχρονος, δηλαδή αποτελείται από δύο βραχείες συλλαβές τις οποίες ακολουθεί μια μακρά, ο α. είναι πεντάχρονος, αποτελείται δηλαδή από δύο μακρές συλλαβές που τις ακολουθεί …   Dictionary of Greek

  • τρισυλλάβοις — τρισύλλαβος trisyllabic masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τρισυλλάβου — τρισύλλαβος trisyllabic masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τρισυλλάβους — τρισύλλαβος trisyllabic masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τρισυλλάβων — τρισύλλαβος trisyllabic masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τρισυλλάβῳ — τρισύλλαβος trisyllabic masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.